Documentació

Documentació Seminari d’Actualització Jurídica 22 de setembre de 2017

Documentació d’Isidre Martí i Sardà sobre  L’Administració electrònica local: reptes, problemes i oportunitats reptes ad_electrónica   Documentació Ramon Morell Gassó sobre Anàlisi de les darreres novetats legislatives i jurisprudencials Informe JCCA Gencat 6-2017-CP Informe JCCA Gencat 5-2017-CP Jornada 22 de setembre… Read More »Documentació Seminari d’Actualització Jurídica 22 de setembre de 2017

Documentació Seminari Actualització Jurídica 23 de setembre de 2016

Documentació Sra. Ángela Acín Ferrer “Darreres modificacions i novetats en matèria d’ordenances fiscals. La sentència del Tribunal Suprem de 20/05/2016 sobre  la Taxa per Utilització Privativa i Aprofitaments especials a favor d’ Empreses Explotadores de Serveis de Telefonia Mòbil” ponencia-angela-acin-lleida-23-9-2016

Documentació Sr. Ramon Morell Gassó “Anàlisi de les darreres novetats legislatives i jurisprudencials” jornada-23-de-setembre-de-2016

Read More »Documentació Seminari Actualització Jurídica 23 de setembre de 2016

Documentació Seminari Actualització Jurídica 1 de juliol de 2016

Documentació del Sr. Isidre Martí i Sarda “Les darreres reformes i jurisprudència en matèria de contractació”

Les darreres reformes i jurisprudència en matèria de4

Documentació del Sr. Ramon Morell i Gassó “Anàlisi de les darreres novetats legislatives i jurisprudencials”

Jornada 1 de juliol de 2016V2

Nulidad-Anulabilidad . comparativa Llei 30-92, Llei 39-15

Recursos administratius. comparativa Llei 30-92, Llei 39-15

Revisión d’ofici. comparativa Llei 30-92, Llei 39-15

Read More »Documentació Seminari Actualització Jurídica 1 de juliol de 2016