Documentació

Documentació Seminari Actualització Jurídica 22.03.2019

Documentació Sr. Ramon Morell Gassó sobre “Anàlisi de les darreres novetats legislatives i jurisprudencials”

Documentació Sra. Lourdes Juez sobre ” Gestió de la tresoreria, planificació, endeutament”

Read More »Documentació Seminari Actualització Jurídica 22.03.2019

Documentació Seminari Actualització Jurídica 22.02.2019

Documentació Sr. Ramon Morell Gassó sobre “Anàlisi de les darreres novetats legislatives i jurisprudencials”

Documentació Sr. José Luis González Leal sobre “El Cartipàs municipal 2019, tasques a realitzar cara les properes eleccions municipals”.

Read More »Documentació Seminari Actualització Jurídica 22.02.2019

Documentació Seminari d’Actualització Jurídica 21 de setembre de 2018

Documentació del Sr. Cristian Armadàs Sabaté que tracta sobre Novetats de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a 2018 en matèria de personal.

presentacioLPGE21set

Documentació del Sr. Ramon Morell Gassó que tracta sobre L’ Anàlisi de les darreres novetats legislatives i jurisprudencials.

0. Jornada setembre de 2018.

Sentència del TS del 9 de juliol de 2018. casació IVTNU plusvàlues marcat

Read More »Documentació Seminari d’Actualització Jurídica 21 de setembre de 2018

Documentació Seminari Actualització Jurídica 18 de maig de 2018

Documentació del Sr. Baldomero Rovira López “La fiscalització simplificada, prèvia i limitada prèvia: requisits bàsics. Els reparament i altres aspectes pràctics del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local”.

Control intern – Baldomero Rovira (3)

Annex de requisits bàsics

Documentació del Sr. Ramon Morell Gassó sobre “Anàlisi de les darreres novetats legislatives i jurisprudencials”

0. Jornada 18 de maig de 2018_R. MORELL

 

Read More »Documentació Seminari Actualització Jurídica 18 de maig de 2018