Documentació

Documentació Seminari d’Actualització Jurídica 3.07.2020

Documentació del Sr. Ramon Morell i Gassó sobre “Anàlisi de les darreres novetats legislatives i jurisprudencials”.

Documentació del Sr. Antón Font sobre “Els plecs de clàusules i les condicions especials d’execució dels contractes”

Read More »Documentació Seminari d’Actualització Jurídica 3.07.2020

Documentació Seminari d’Actualització Jurídica 22.05.2020

Documentació del Sr. Ramon Morell i Gassó sobre “Anàlisi de les darreres novetats legislatives i jurisprudencials”.

Documentació Sr. Manuel Táboas i Bentanachs sobre “Novetats legislatives i jurisprudencials en matèria d’urbanisme”.

Read More »Documentació Seminari d’Actualització Jurídica 22.05.2020

Documentació Seminari d’Actualització Jurídica 21.02.2020

Documentació Sr. Ramon Morell Gassó sobre “Anàlisi de les darreres novetats legislatives i jurisprudencials”

Read More »Documentació Seminari d’Actualització Jurídica 21.02.2020

Documentació Seminari d’Actualització Jurídica 22.11.2019

Documentació Sr. Ramon Morell Gassó sobre “Anàlisi de les darreres novetats legislatives i jurisprudencials”

Documentació del Sr. Antonio Ropero Vilaró “La direcció, defensa i representació de la Corporació en els processos judicials. Algunes consideracions sobre el seu règim de contractació”

Read More »Documentació Seminari d’Actualització Jurídica 22.11.2019

Documentació Seminari Actualització Jurídica 20.09.2019

Anàlisi de les darreres novetats legislatives i jurisprudencials”, Sr. Ramon Morell i Gassó, secretari general de l’Ajuntament de Tàrrega.

Ordenances fiscals tipus. Novetats en els impostos locals. Sr. Xavier Monné director de l’OGRTL de la Diputació de Lleida.

Read More »Documentació Seminari Actualització Jurídica 20.09.2019