Documentació Núria Josa i Arbonés sobre “L’exercici pràctic de la funció interventora. Fases i contingut. La fiscalització prèvia limitada de requisits bàsics”

Continua llegint

Documentació Cristian Armadàs i Sabaté sobre “La relació lloc de treball, oferta pública d’ocupació processos d’estabilització”

Documentació Ramon Morell i Gassó sobre “Les novetats legislatives i jurisprudencials”

Continua llegint

Documentació Sr. Ramon Morell Gassó sobre “Anàlisi de les darreres novetats legislatives i jurisprudencials”

Documentació Sra. Lourdes Juez sobre ” Gestió de la tresoreria, planificació, endeutament”

Continua llegint

Documentació Sr. Ramon Morell Gassó sobre “Anàlisi de les darreres novetats legislatives i jurisprudencials”

Documentació Sr. José Luis González Leal sobre “El Cartipàs municipal 2019, tasques a realitzar cara les properes eleccions municipals”.

Continua llegint

El proper 22 de febrer de 2019, celebrarem  l’Assemblea general ordinària del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de Lleida.

L’Assemblea tindrà lloc a la Universitat de Lleida a l’edifici del Rectorat aula 2.13   Pl. Víctor Siurana, 1 -zona Rambla d’Aragó- de Lleida, amb l’ordre del dia següent:

·       13.30h Primera convocatòria.

·       14.00h Segona convocatòria.

·       A les 15.00h, dinar al  Restaurant El Mirador dels Camps Elisis, a Lleida.

Ordre del dia   

1. Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior.

2. Aprovació de la memòria de gestió del col·legi.

3. Aprovació dels comptes anuals exercici 2018.

4. Aprovació del pressupost per a l’exercici 2019.

5. Torn obert de paraules.

Continua llegint

El proper 22 de febrer de 2019, començarà la 14a. edició del Seminari d’Actualització Jurídica.

El format de l’activitat serà amb una primera part sobre les darreres novetats legislatives i jurisprudencials més rellevants a càrrec del Sr. Ramon Morell Gassó, secretari general de l’Ajuntament de Tàrrega.

Com en les darreres edicions, no estan programades totes les sessions, quedant pendents de confirmar les tres darreres.

Lloc de realització: Universitat de Lleida Ed. Rectorat, Plaça Víctor Siurana, 1, Lleida -zona Rambla d’Aragó- a l’aula 2.13.

Horari: de 9.00 a 14:00 hores

Preu d’inscripció: 220,00€ afiliats al CSITAL de Lleida i 250,00€ als no afiliats.

Els temes previstos a tractar en les vuit sessions, són els següents:

22 de febrer Tema d’interès general vinculat amb la cartografia dels municipis a càrrec de Miquel Latorre, informàtic de la Diputació de Lleida.
El Cartipàs municipal 2019, tasques a realitzar cara les properes eleccions municipals,  a càrrec deJosé Luís González Leal, secretari General de l’Ajuntament de Manresa.
22 de març Gestió de la tresoreria, planificació, endeutament, a càrrec de Lourdes Juez , tresorera de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.
26  d’abril La relació lloc de treball, oferta pública d’ocupació processos d’estabilització a càrrec de Cristian Armadàs Sabaté, tècnic Superior en dret, especialista en funció pública i relacions laborals CEMICAL.
17 de maig L’exercici pràctic de la funció interventora. Fases i contingut. La fiscalització prèvia limitada de requisits bàsics, a càrrec de Núria Josa Arbonés, interventora General de la Diputació de Girona.
7 de juny La nova llei orgànica de protecció de dades i garantia dels drets digitals 3/2018, a càrrec de Ramon Arnó Torrades, advocat, especialista en aspectes jurídics de la societat de la informació
20 de setembre Tema pendent de determinar
18 d’octubre Tema pendent de determinar
22 de novembre Tema pendent de determinar
Continua llegint

Documentació Sr. Ramon Morell Gassó sobre “Anàlisi de les darreres novetats legislatives i jurisprudencials”

0. Jornada novembre de 2018.

CONTRACTES RESERVATS-DIPUTACIÓ LLEIDA

CPV CONTRACTES RESERVATS DA 48 LLEI 9-2017

Informe 19-2018 JCC Aragó

Resolucio-num.-198_2018

Sentencia TJUE 21 de nov. de 2018. Inexistencia de indemnización al finalizar un contrato de interinidad»

Sentència TJUE de 21 de novembre . Docents contractats pel curs acadèmic.

Continua llegint

Documentació del Sr. Cristian Armadàs Sabaté que tracta sobre Novetats de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a 2018 en matèria de personal.

presentacioLPGE21set

Documentació del Sr. Ramon Morell Gassó que tracta sobre L’ Anàlisi de les darreres novetats legislatives i jurisprudencials.

0. Jornada setembre de 2018.

Sentència del TS del 9 de juliol de 2018. casació IVTNU plusvàlues marcat

Continua llegint

El 12 de setembre de 2018, es va signar el conveni entre el Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de Lleida i la Universitat de Lleida.

Aquest conveni té per objecte l’establiment de les bases de col·laboració entre la Universitat de Lleida i el CSITAL Lleida en diferents aspectes relacionats amb la formació, la promoció, la investigació i la difusió d‘activitats adreçades a les entitats locals de l’àmbit provincial de Lleida en particular i a Catalunya en general.

 

Continua llegint

Documentació del Sr. Baldomero Rovira López “La fiscalització simplificada, prèvia i limitada prèvia: requisits bàsics. Els reparament i altres aspectes pràctics del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local”.

Control intern – Baldomero Rovira (3)

Annex de requisits bàsics

Documentació del Sr. Ramon Morell Gassó sobre “Anàlisi de les darreres novetats legislatives i jurisprudencials”

0. Jornada 18 de maig de 2018_R. MORELL

 

Continua llegint

Ahir es va celebrar a Lleida la sessió descentralitzada sobre jornada Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional organitzada pel CSITAL Catalunya, amb un alta participació per part dels companys/es de la demarcació de Lleida.

Les ponències de la sessió les trobaràs a l’apartat de “Documentació” d’aquesta web.

 

 

 

 

Continua llegint

Aquestes són les ponències que es van presentar a la jornada sobre Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.

CèliaArgilesfunciócomptabilitat

Funcions de tresoreria RD128_Fernando_González-Santacana

Funcions intervenció control RD128_Petra Saiz

funcionstresoreriaLourdesJuez

Jornada FHN Lleida. Funcions Secretaria Jesus Gutierrez Bustillo

Sessió informativa RD 128. LLEIDA 26.04.2018 Carme Valles

Continua llegint

Documentació Sr. Joan Perdigó Solà sobre “Cementiris i serveis funeraris”

CEMENTERIO E INCINERACIÓN J.SOSPEDRA SS FUNERARIS CSITAL Lleida

SS FUNERARIS CSITAL Lleida bis

Documentació Sr. Ramon Morell Gassó sobre “Anàlisi de les darreres novetats legislatives i jurisprudencials”

1. Jornada 23 de març de 2018.

2. Real Decreto 75_2018, de 19 de febrero, formulas tipo revisión de precios de contratos de transporte regular de viajeros por carretera.

3. Reglamento UE 2016_679, de 27 d’abril de Proteccio dades personals

4. Instrucción 1_2018. Junta Electoral Central sobre interpretación impedimentos y excusas para los cargos de miembros mesas electorales.

5. Sentència JCA 1 de Lleida de 7 de març de 2018. Plusvàlues

6.Proposición de Ley 9 de marzo de 2018. Modificación Impuesto IVTNU (Plusvalua)

7. Directriu-1-2018_lots-obres-.2

8. Informe 41-2017 JCCP Estat. contratos menores Baeza

9. Informe 42-2017 JCCP Estat .contratos menores Andújar

10. Informe 5-2018 JCCP Estat . diputación de Almería contratos menores

11. Ley 9_2017. Articles sobre contractes menors

Continua llegint

Documentació M. Petra Sáiz Antón sobre Control i fiscalització de les concessions

MPSAIZ concessions CISTAL Lleida 2018

Documentació Ramon Morell Gassó sobre Anàlisi de les darreres novetats legislatives i jurisprudencials

Jornada 23 de febrer de 2018 [Modo de compatibilidad]

1. Sentència TSJC , 17 de novembre de 2017, finançament escoles bressol.2

2. STSJCat de 30 de junio de 2017. Anula tasas impuestas por BCN a viviendas vacías.2

3. Sentència TSJ València de 30 juny 2017. Anul.la infracció ordenança per protecció acústica.2

4. Sentència del TSJ Madrid, de 17 de juliol de 2017. Anul.lació taxa reguladora del Taxi.2

5. Resolucio TCCSP -num.-1_2018. 2 (1)

6. Resolucio TCCSP num.-3_2018.2

7. Opiniones Ley 9-2017. Diez actuaciones esenciales previas de los aplicadores antes de la entrada en vigor.2

8. Article Teresa Moneo Marroig a ESPUBLICO. sobre els contractes menors a la Llei 9_2017 LCSP

Continua llegint

El proper 23 de febrer de 2018, celebrarem  l’Assemblea general ordinària del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de Lleida.

L’Assemblea es farà a la Sala d’Actes de la Diputació de Lleida,  amb el següent programa:

  • 2/4 de 2 del migdia (13.30 h) Primera convocatòria
  • 2 del migdia (14 h) Segona convocatòria
  • 15.00 hores, dinar al  restaurant Mirador dels Camps Elisis, a Lleida

Ordre del dia

1.-Aprovació de l’acta de l’assemblea anterior.

2.-Aprovació de la memòria de gestió del col·legi.

3.-Aprovació dels comptes anuals exercici 2017

4.-Aprovació del pressupost per a l’exercici 2018

5.-Torn obert de paraules

6.-Reconeixement als companys/nyes jubilats/des.

 

Continua llegint

El proper 23 de febrer, començarà la 13a. edició del Seminari d’Actualització Jurídica.

Com en les darreres edicions, no estan programades totes les sessions, quedant pendents de confirmar les dues darreres, una de les quals es dedicarà a l’anàlisi de la nova normativa en matèria de contractes del sector públic que es troba en tramitació, amb la intenció que aquesta flexibilitat permeti una millor adaptació del contingut del seminari a l’actualitat i a la problemàtica de cada moment.

El format de l’activitat serà pràcticament el mateix de l’any passat, amb una primera part sobre les darreres novetats legislatives i jurisprudencials més rellevants, llevat d’alguna sessió que es preveu que sigui monogràfica i duri tot el matí.

Els temes previstos a tractar en les vuit sessions, són els següents:

23 de febrer Inauguració del Seminari.

Control i fiscalització de les concessions, a càrrec de la Sra. Maria Petra Sáiz Antón, interventora de l’Ajuntament d’Hospitalet de Llobregat

23 de març Cementiris i serveis funeraris, a càrrec del Sr. Joan Perdigó Solà, professor Associat de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona i soci fundador de Tornos Advocats
20 d’abril La Llei 9/2017 de contractes del sector públic: principals implicacions de la seva entrada en vigor, a càrrec de Marcel·lí Pons Duat secretari general de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
18 de maig La fiscalització simplificada, prèvia i limitada prèvia: requisits bàsics. Els reparament i altres aspectes pràctics del .Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, a càrrec de Baldomero Rovira Lopez, interventor de l’Ajuntament de Reus.
15 de juny Aspectes pràctics del nou reglament europeu de protecció de dades , ponent a concretar.
21 de setembre Tema pendent de determinar
19 d’octubre Tema pendent de determinar
23 de novembre Tema pendent de determinar

Lloc de realització: Sala d’actes de l’Excma. Diputació de Lleida

Horari: de 9.00 a 14:00 hores

Preu d’inscripció: 200,00€ afiliats al CSITAL de Lleida i 230,00€ als no afiliats.

Continua llegint

Documentació Sr. Ramon Morell “MONOGRÀFIC: la nova Llei de Contractes del Sector Públic”

35. Contratos de obras..

36. Contratos de concesión de obras..

37. Contratos de concesión de servicios..

38. Contratos de suministros

39. Contratos de servicios..

40. Contratos de otros entes del sector público..

41. Órganos de asistencia..

42.Órganos consultivos.

43.Elaboración y remisión de información..

44. Registros oficiales..

45.Gestión de la publicidad contractual..

46. Disposiciones transitorias..

47. Disposiciones Finales

48. Anexos

Continua llegint

Documentació Sr. Ramon Morell “MONOGRÀFIC: la nova Llei de Contractes del Sector Públic”

23.Procedimiento restringido..

24. Procedimiento con negociación..

25. Procedimiento de diálogo competitivo..

26. Procedimento de asociación para la innovación.

27. Concursos de proyectos.

28.Efectos de los contratos

29. Prerrogativas de la administración..

30. Ejecución de los contratos..

31. Modificación de los contratos..

32. Suspensión y extinción de los contratos..

33.Cesión de los contratos y subcontratación..

34. Sistemas de racionalización de la contratación pública..

Continua llegint